Ceny

Ceny jsou uvedeny v českých korunách a zahrnují DPH. Zboží zasíláme poštovním balíkem na dobírku.

Poštovné 

Zákazník má následující možnosti zaplatit cenu uvedenou na internetové stránce: platbou online nebo na dobírku. K placené ceně zboží je třeba přičíst poštovní poplatky příslušné ke zvolenému způsobu platby a dodávky:

  • 0,- Kč v hotovosti na prodejně  Oděvy pro plnoštíhlé - LADY XXL, u. Horní Česká č. 20, 669 02 ZNOJMO
  • ZASILKOVNU  60,- Kč při volbě platby online bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 1390178369/0800 vedený u České spořitelny (dále jen ,,účet prodávajícího,,)a dodávky realizované přes ZASILKOVNU.CZ (odběr v nejbližším výdejním místě)
  • Českou poštou 99,- Kč při volbě platby online bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 1390178369/0800 vedený u České spořitelny (dále jen ,,účet prodávajícího,,)a dodávky realizované přes Českou poštu (odběr v nejbližším výdejním místě při dodávce „Na poštu“ nebo doručení na adresu uvedenou v objednávce při dodávce „Do ruky“). Volba je dostupná pouze u objednávek prostřednictvím stránek www.nadmerneodevy.eu.
  • 129,- Kč při volbě platby na dobírku a dodávce realizované Českou poštou (odběr na nejbližší poště při dodávce „Na poštu“ nebo doručení na adresu uvedenou v objednávce při dodávce „Do ruky“).

• Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

• V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 2 dnů od uzavření kupní smlouvy.

• V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

• Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky, požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu.

• V případě slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

• Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad - fakturu. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad - fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.