Záruka (reklamace) 

Marta Antlová - MARTONY je ve vztahu k zákazníkovi zodpovědný za nesoulad zboží se smlouvou. Vadné zboží spolu s reklamací je třeba zaslat na adresu Nadměrné oděvy, u. Horní Česká č. 20, 669 02 Znojmo a připojit popis vady a údaje umožňující identifikaci zákazníka.

V případě uznání nároků zákazníka jako opodstatněné vrátí f. Marty Antlové - MARTONY zákazníkovi také náklady na dodání obyčejným balíkem.

Pro umožnění využití mimosoudních způsobů řešení sporů podle požadavku čl. 14.1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 542/2013 ze dne 21. 5. 2013 o on-line řešení sporů uvádí aktivní přípoj k platformě ODR http://ec.europa.eu/consumers/odr/.


PODMÍNKY VRÁCENÍ PENĚZ

Jak postupovat, když zakoupené zboží pro vás není to pravé a chcete ho vrátit v zákonné 14 denní lhůtě?

V případě, že jste spotřebitel, máte dle § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo zakoupené zboží vrátit bez udání důvodu, a to do 14 kalendářních dnů od data převzetí zboží. Nárok máte i v případě, že objednávku učiníte po internetu s osobním odběrem v sídle naší společnosti. V případě, že nejste spotřebitel, tedy zboží nakupujete v rámci své obchodní či podnikatelské činnosti (o čemž rozhoduje uvedení IČ na nákupním dokladu), právo na odstoupení vám nevzniká, neboť obchodní zákoník tuto možnost neuvádí.


Kde zboží vrátit?

Zboží můžete vrátit osobně v našem obchodu LADY XXL, ODĚVY PRO PLNOŠTÍHLÉ na Horní České č. 20 ve Znojmě. Své právo na vrácení zboží můžete uplatnit také písemně, a to zasláním zboží na adresu: LADY XXL, Oděvy pro plnoštíhlé, ulice Horní Česká č. 20, Znojmo 669 02

Vracené zboží prosíme dobře zabalte, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy. Prosíme, uveďte zboží pokud možno do původního stavu, předejdete tím možnému snížení vrácené částky o náklady vynaložené na uvedení zboží do původního stavu. Peníze za zboží Vám zašleme na Váš bankovní účet co nejdříve, nejpozději do 30 dnů od doručení zboží. Náklady na vrácení zboží jsou v tomto případě na straně kupujícího.


Dodržení 14 denní lhůty.

Pro dodržení lhůty je rozhodující, kdy nám je doručeno odstoupení od smlouvy. Doručením se rozumí informace, že chcete od smlouvy odstoupit, případně samotné doručení odstoupení i se zbožím. Lhůta pro odstoupení od smlouvy trvá 14 kalendářních dnů, nikoliv pracovních, a začíná běžet následující kalendářní den po převzetí zboží spotřebitelem (např. převezme-li si zákazník zboží v pátek, doba pro vrácení zboží se počítá od soboty včetně).

Odstoupení od smlouvy musí být doručeno ve lhůtě, nestačí tedy jeho zaslání v poslední den lhůty. Odstoupení od smlouvy můžete zaslat elektronicky na info@nadmerneodevy.eu

V co nejkratším termínu od zaslání tohoto odstoupení je potřeba, abyste nám předali zakoupené zboží. V tomto případě nevzniká právo na proplacení nezbytných nákladů spojených s přepravou zboží k prodávajícímu.

Jaké dokumenty přiložit? Formulář o odstoupení od kupní smlouvy, který můžete stáhnout ZDE. Ke vrácenému zboží doporučujeme vždy přiložit dokument, který potvrdí, že jste zboží zakoupili u nás a usnadní nám identifikaci daného zboží a požadavku.


Jaké zboží nelze vrátit vůbec?

Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy:

• na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu

Výjimkou jsou případy, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno.


Stručný přehled na závěr.

• Od kupní smlouvy je možné odstoupit do 14 kalendářních dnů.

• Lhůta 14 dnů začíná běžet následující kalendářní den po převzetí zboží.

• Končí-li lhůta o víkendu nebo ve svátek, jako poslední den lhůty je brán nejbližší následující pracovní den.

• Odstoupení od kupní smlouvy musí být dodavateli doručeno nejpozději v poslední den 14denní lhůty. Nestačí jej v tento den pouze odeslat. Zboží může být po dohodě vráceno i později.

• Zákazník obdrží zpět své peníze nejpozději do 30 kalendářních dnů od odstoupení od smlouvy.

• Obecně se dá říci že možnost vyzkoušení znamená to, jak by jste u nás zakoupené zboží mohli vyzkoušet v kamenném obchodě, nebo Vám je předvedl prodavač.